tirsdag den 30. april 2013

Søg Hedensted Kommunes store Landdistriktspulje


Du kan søge tilskud fra puljen på op til 25.000 til projekter – hvis du søger den store pulje kan kan man ikke søge den lille pulje til samme projekt. Ansøgninger skal medvirke til at skabe projekter som understøtter nedenstående … Læs mere her → Landdistriktspuljen


Mere her

Kontakt evt. Uldum Fællesråd

lørdag den 27. april 2013

GudenaaPartnerskabet Uldum Kær - et skridt nærmere


Foto: Uldum Højskole. Her fortæller forstander Kurt Willumsen eleverne naturlige fortællinger langs Gudenåen.

GudenaaPartnerskabet Uldum Kær
- Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær

Partnerskabet er kommet, en realisering af hele projektet, et skridt nærmere.
Medio april blev der fra LAG Hedensted bevilget de første kr. 200.000.
Hele projektet er budgetteret til kr. 2,4 millioner.

Med gennemførelsen af Uldum Kær-projektet i 2010 kom der fokus på områdets store naturværdier og kulturhistorie. Formidlingen i form af folder og oversigtstavler med info om natur- og kultur tiltrækker publikum, men den levende formidling ønskes opgraderet. Det ønsker Partnerskabet at udvikle mere på.

I Partnerskabet er der budgetteret omkring kr. 400.000 til del-elementet omkring opdatering og yderligere information og formidling af Uldum Kær. Partnerskabet ønsker at arbejde med et koncept for historiefortælling, som de gør i Søhøjlandet. Nemlig at grupper af besøgende kan rekvirere levende historiefortællere mod brugerbetaling.

Konceptet sikrer, at publikum får en kvalificeret historiefortæller til at komme på det ønskede tidspunkt, og at det sker på en måde så tilbuddet markedsføres centralt fra turistbureauerne. Turistbureauerne fremsender kontrakt til kunden og honorar til historiefortællerne indberettes til Skat. Gruppen af historiefortællere skal løbende tilbydes kompetanceudvikling gennem møder og arrangementer.

Alle steder langs Gudenåen arbejder forskellige formidlingsinstitutioner med guidede fortælleturer, men det er ofte på meget frivillig basis, når der ses bort fra enkelte offentlige arrangementer, der planlægges og afholdes af f.eks. kulturhistoriske museer og interesseorganisationer, myndigheder o.lign.

Mere om GudenaaPartnerskabet Uldum Kær projektet

Har du kommentarer til projektet eller spørgsmål, er du mere end velkommen til at skrive her i kommentarfeltet forneden. Jeg ser frem til at høre fra dig/ Iben Esborg.


torsdag den 4. april 2013

Miljøministeren har afsat penge til grønne ildsjæle. Søg nu!Nu kan alle borgere og foreninger søge om at få del i 16 millioner kroner, som miljøministeren har afsat til grønne ildsjæle. Pengene går til gode idéer, der kan bidrage til den grønne omstilling lokalt.

Ligger du inde med en god idé til at dyrke grøntsager på taget af jeres etageejendom midt i byen? 
Drømmer du om at blive selvforsynende med fødevarer og fisk? 
Eller vil du etablere en hjemmeside, hvor din andelsforening kan dele værktøj, biler og andet?

Så er det nu, du skal søge om at få penge fra Puljen til Grønne Ildsjæle, så din drøm kan blive til virkelighed.
 
Der kan søges om tilskudsbeløb fra puljen på mellem 40.000 kroner og 500.000 kroner per projekt.

Der kan søges om tilskud ved at downloade et ansøgningsskema på Miljøstyrelsens hjemmeside, mst.dk.

Der vil være åbent for ansøgninger, indtil alle midlerne er fordelt. Miljøstyrelsen vil løbende orientere på hjemmeside og sociale medier om tilbageværende midler i puljen. 
Puljen lukker senest med udgangen af 2013.

Læs mere om puljen og ansøgningsvilkår på http://www.mst.dk/borger/baeredygtig_udvikling/  
Spørgsmål om puljen sendes til GI@mst.dk, eller kontakt Miljøstyrelsen på 72 54 40 00.

tirsdag den 2. april 2013

Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum KærOnsdag 3. april 2013 afholdes 2. Partnerskabsmøde hvor 1. udkast til projektbeskrivelsen behandles.
Bl.a. behandles budgettet for disse prioriteter:

 1. Anlæggelse af sti fra Mosevænget til Ølholm Kærvej inkl. ny bro over Ølholm Bæk 
 2. Afmærkning af ringrute ved Ølholm ad Ølholm Kærvej
 3. Anlæggelse af sti over Gudenåen nær Verdens Ende inkl. ny bro over Gudenåen
 4. Flere borde/bænke-sæt - spredt i området
 5. Fokus på arkæologi og tørvegravning, formidlet på Uldum Mølle
 6. Etablering ag guidekorps af frivillige
 7. Mobil, digital formidling


Partnerskabet har også drøftet følgende emner, der var enighed om, at holde uden for partnerskabet – dog således, at andre grupper arbejder på at realisere disse emner, og at størst mulig grad af synergi er ønskeligt.


 • Stiforbindelse med Gudenåens kilder og den store fredning langs Gudenåens øvre løb
 • Kograsselaug i Uldum Kar
 • Jernalderhus
 • CykeludlejningFra Uldum Fællesrådside håber vi med dette tiltag og samarbejde, at kunne øge fokus på Uldum Kær. Vi ønsker at generere øget omsætning, etablering af flere arbejdspladser i området omkring kæret og øget bosætningen til gavn for skoler, institutioner og foreningsliv.

Partnerskabet består af: Uldum Fællesråd, Ølhom Lokalråd, Aale-Hammer-Hjortsvang Lokalråd, Uldum Naturlaug, Uldum Mølle, Skovlykke-Fritidshuse,Tørring Kanoudlejning, Uldum Højskole, Hedensted Kommune, Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Horsens Museum.Det 1. Partnerskabsmøde blev afholdt på Uldum Højskole den 7. marts 2013. Læs mere her


Kort fortalt


Den 31. maj 2012 blev der holdt et møde på Uldum Mølle om muligheden for at etablere et naturcenter på møllen, og 5. juli 2012 blev dette møde fulgt op med et planlægningsmøde med deltagelse af Uldum Fællesråd og LAG Hedensted om et grønt GudenaaPartnerskab.

Det blev besluttet at afsøge muligheden for at etablere et GudenaaPartnerskab i tilknytning til OplevGudenaa – et projekt om bæredygtige oplevelser og formidling fra kilde til fjord. Støttet af Nordea-fonden og udført af Naturstyrelsen, AQUA og VisitGudenaa.


Ønsket fra Uldum Fællesråds side er, at partnerskabet kan arbejde med formidling af og tilgængelighed til natur og kultur i bred forstand i og omkring Uldum Kær. Men således, at aktiviteter i kæret og i området omkring kæret kan understøtte idéen om en mere koordineret indsats i området fra Hærvejen og Gudenåens kilder via Gudenådalen til Uldum Kær - også kaldet Det Store Vandskel.


Læs mere her


fredag den 1. februar 2013

Jane Thomsen blev Årets ildsjæl

Foto: (TV) Jane Thomsen, Uldum Kro og (TH) Dorthe Tilbæk Nielsen, Uldum Fællesråd
Mange ildsjæle i Uldum

Der kom mange indstillinger til Årets ildsjæl 2012, som skulle kåres på Uldum Fællesspisning onsdag 30. januar 2013. Det er dejligt, at så mange sætter pris på byens ildsjæle.


Det var derfor også en svær opgave for Uldum Fællesråd at vælge blandt de mange indstillede. Men valget faldt på en særlig ildsjæl, nemlig Jane Thomsen, Uldum Kro.

Begrundelsen:
Jane får prisen, fordi hun trods opsigelsen af kantineaftalen med Hedensted Kommune har formået at holde gamg i kroen. En stor ros skal også lyde for renoveringen af kroens facade i 2012, som har givet hele midtbyen et "kvarterløft". Jane har gennem 10-15 år deltaget i disse fællesspisninger. Jane står for madholdet og klarer de professionelle og drmed økonomiske indkøb, der har muliggjort, at vi til fællesspisningerne generer et overskud. Et overskud som kommer foreninger og enkeltprojekter i byen til gode.


"Jane, du er en ægte ildsjæl og du skal have mange tak for din indsats. Hjertelig tillykke, Jane"

Besøg Uldum Kro

Følgende ildsjæle blev indstillet: Kanja Poulsen, Jørgen Schmidt, Torben Fogh, Finn Kobberholm samt hjælperne omkring handicapidrætten i Uldum. Inge-Lise Nielsen, Else Mogensen, Jan Rasmussen og Flemming Sønderup

torsdag den 17. januar 2013

Landdistriktsudvikling i Hedensted Kommune mm.: Legepladser, sikkerhed og forsikring
 Legepladser, sikkerhed og forsikring: Læs her om sikkerhedskrav og forsikring af lege- og aktivitetspladser....

Landdistriktsudvikling i Hedensted Kommune mm.: Høring fra Midttrafik mellem 7.-20. januar

Høring fra Midttrafik mellem 7.-20. januar: 8. januar 2013. Denne mail er kommet fra Midttrafik

Midttrafik skal hermed henlede opmærksomheden på at vi afholder høring for de regionale, lokale og bybusser i perioden d. 7. – d. 20. januar 2013. I løbet af høringen vil vi meget gerne høre fra alle, der har bemærkninger til ændringerne.
Væsentlige ændringer til de eksisterende køreplaner kan ses på www.midtrafik.dkhvor det er muligt at afgive bemærkninger via kontaktformularer ved de enkelte køreplaner.